Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000

Sieć Ekologiczna NATURA 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 roku. Tworzą je dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty(OZW)

Wyznaczanie obszarów NATURA 200 na terenie Nadleśnictwa Woziwoda poprzedziła powszechna inwentaryzacja, która odbyła się w latach 2006-2007 i wykonana została przez pracowników Służby Leśnej. Zaowocowała ona wyznaczeniem 438,26 ha siedlisk cennych dla obszarów NATURA 2000. Wśród tych siedlisk największą powierzchnię zajmuje śródlądowy bór chrobotkowy.

Wyniki tych prac potwierdziły bogactwo walorów przyrodniczych nadleśnictwa, co w konsekwencji doprowadziło do zgłoszenia w ramach specjalnej ochrony siedlisk obszaru o nazwie "Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich" (kod PLH040023). Jego całkowita powierzchnia wynosi 3948,4 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Woziwoda zajmuje 787,34 ha powierzchni.

Nadleśnictwo jest również częścią obszaru specjalnej ochrony ptaków-"Bory Tucholskie" (kod PLB 220009). Na terenie nadleśnictwa obejmuje on 14 815,40 ha powierzchni. Możemy spotkać tutaj takie gatunki jak: błotniak stawowy, derkacz, gągoł, dudek, zimorodek, kania ruda i lelek