Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Nadleśnictwo Woziwoda, będące jednym z 27 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, położone jest w części południowo-zachodniej Borów Tucholskich w północnej części obszaru działania Dyrekcji. Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa usytuowany jest w południowo-zachodniej i południowej części województwa Pomorskiego (powiat chojnicki) oraz w części północno-zachodniej województwa Kujawsko-Pomorskiego (powiat tucholski).

Granice zasięgu działania sąsiadują z obszarami nadzorowanymi przez Nadleśnictwa: Trzebciny w części wschodniej, Tuchola w części południowej i południowo-wschodniej, Rytel w części zachodniej, Czersk na północnym-zachodzie oraz z Nadleśnictwami RDLP w Gdańsku - Kaliska w części północnej i Lubichowo w części północno-wschodniej. Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Woziwoda wynosi blisko 277 km2 (ok. 27 688 ha).

Na terenie tym, spośród wszystkich 60, najważniejszy jest kompleks główny zlokalizowany w części centralnej i południowej zasięgu działania. Drobne kompleksy gruntów Nadleśnictwa usytuowane są natomiast w północnej, północno-wschodniej i południowo-zachodniej części zasięgu działania, na obszarach rolniczych o bardzo niskiej lesistości. Powierzchnia największego kompleksu głównego granicą obrębów  wynosi ok. 14 396 ha, co stanowi blisko 97% powierzchni całego Nadleśnictwa Woziwoda.

Obszar zasięgu działania Nadleśnictwa Woziwoda praktycznie nie obejmuje terytorialnie miast. Najbliższym jest miasto Czersk, którego granice bezpośrednio przylegają do granicy zasięgu od strony północnej. Miasto Tuchola położone jest ok. 2 km od południowo-zachodniej granicy zasięgu i ok. 10 km od siedziby Nadleśnictwa

Nadleśnictwo znajduje się na terenie trzech gmin: Tuchola, Czersk i Śliwice. Siedziba mieści się w miejscowości Woziwoda leżącej przy drodze wojewódzkiej nr 237 z Tucholi do Czerska na lewym brzegu Rzeki Brdy. Odległość od Tucholi wynosi 10 km, od Czerska 15 km.