Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Woziwoda realizuje projekt pn. „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” w partnerstwie z Nadleśnictwem Tuchola, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz NINA (Norwegian Institute for Nature Research).Projekt jest realizowany ze znacznym dofinansowaniem otrzymanym od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ze środków budżetu państwa

Nadleśnictwo dydaktyczne

Nadleśnictwo Woziwoda jest jednym z dwóch nadleśnictw, na terenie których odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi

Huragan stulecia

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez Polskę przeszła nawałnica, powodując ogromne straty w niemal 60-ciu nadleśnictwach, w tym w lasach pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Woziwoda.