Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

 

Na terenie Nadleśnictwa Woziwoda znajduje się 41 pomników przyrody, w tym 24 pojedynczych drzew oraz 13 grup drzew i alei. Tą formą ochrony objęto także stanowiska (skupienia) roślin zielnych - dwa bagna zwyczajnego oraz po jednym wawrzynka wilczełyko i chrobotka alpejskiego.

Wśród drzew pomnikowych najliczniejszą grupę stanowią okazałe dęby szypułkowe w wieku szacowanym na około 200 lat. Licznie reprezentowany jest także cis pospolity (11 szt.), gatunek objęty w Polsce ochroną ścisłą, którego okazy to kilkumetrowe drzewka lub krzewy, rozproszone pojedynczo na terenie nadleśnictwa.

Królewskie drzewo borów -sosna pospolita - ma wśród pomników przyrody czterech swoich przedstawicieli, z których najokazalszą nazwano właśnie "Królową Borów Tucholskich". Spośród gatunków obcego pochodzenia na uwagę zasługują natomiast dęby błotne, których kilka egzemplarzy odnaleziono nad jeziorem Świdno.

Rejestr pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda wg. zasięgu terytorialnego poszczególnych gmin:

 

GMINA CZERSK

L.p.  Gatunek  Leśnictwo  Adres  leśny Pozycja
GPS
. SZER.
1

Dąb szypułkowy

Dąbki 26 g 17.994185 53.762710
2

Stanowisko bagna zwyczajnego

Dąbki 96 b, 100 c,
101 a,
101 c,
105 a,
105 b,
18.020552
18.02.7487
18.031265
18.031528
18.040787
18.039383
53.737798
53.737362
53.737315
53.737452
53.730307
53.737873
3

Cis pospolity

Dąbki 27 d 17.992267
17.992615
17.992353
53.761472
53.761282
53.761060
4

Dąb błotny

Dąbki 30 c 17.975713
17.976182
53.760275
53.760095
5

Stanowisko wawrzynka wilczełyko

 

Dąbki 30 b 17.970095 53.758038
6

Jodła pospolita - grupa drzew

Dąbki 48 m 17.995798 53757102
7

Dąb szypułkowy

Lipce 33 g 17.994785 53.753854
8

Dąb szypułkowy

Lipce 33 f 17.948662
17.950987
53.754447
53.754805
9

Cis pospolikty,
Buk
zwyczajny

Lipce 33 h 17.950238
17.950243
53.754917
53.754958
10

Dąb szypułkowy

Lipce 33 l 17.949720 53.754332
11

Dąb szypułkowy

Ustronie 47 i 18.007198 53.756438

                   


                    GMINA ŚLIWICE

L.p. Gatunek Leśnictwo Adres leśny Pozycja GPS
. SZER.
1

Dąb szypułkowy

Lipowa 252 t 18.136083 53.739502
2

Sosna pospolita

Różanek 247 g 18.158052 53.744947
3

Aleja przydrożna - 16 egz. Dąb szypułkowy

Lipowa 252 b 18.133450 53.739250
4

Dąb szypułkowy

Lipowa 263 b 18.146353 53.737752
5

Cis pospolity

Różanek 305 f 18.175353 53.729462
6

Dąb szypułkowy

Lipowa 252 f 18.132033 53.740390
7

Sosna pospolita

Lipowa 242 g 18.133347 53.743910
8

Dąb szypułkowy- 2 egz.
 Cis pospolity

Zielony Dół 201 h 201 g 18.093725
18.096242
18.093658
53.752017
53.752945
53.754075
9

Cis pospolity

Zielony Dół 202 i 18.081777 53.753702
10

Stanowisko bagna zwyczajnego

Zielony Dół 188 b 188 c 18.108827 53765692
11

Dąb szypułkowy

Zielony Dół 203 f 18.086065 53.752223
12

Dąb szypułkowy

Zielony Dół 217 l 18.092267 53.745180

 


                      GMINA  TUCHOLA

L.p. Gatunek Leśnictwo Adres leśny Pozycja GPS
. SZER.
1

Jałowiec pospolity

Lipce 76Ao 17.929040 53.741053
 

 

       
2

Brzoza brodawkowata 3 egz. Brodaczka kępkowa

Biała 129 o 17.982900 53.682900
3

Dab szypułkowy 6 szt.

Komorza 221 a 17.910330 53.667715
4

Sosna zwyczajna

Komorza 225 a 17.883670 53.668795
 

 

       
5

Modrzew europejski

Komorza 205h-99 17.837823 53.684917
6

Sosna czarna  7 egz.

Komorza 243 d-99 17.85153 53.660920
7

Cis pospolity

Komorza 233 d-99 17.917367 53660865
8

Stanowisko chrobotka alpejskiego

0,2 ha

Legbąd 74 f 18.011177 53.708348
9

Cis pospolity 2 szt.

Woziwoda 93 o 17.908553 53.669485
10

Dąb szypułkowy

Woziwoda 93 s 17.909825 53.669075
11

Dąb szypułkowy - 2 egz.

Woziwoda 140 c 17.91881 53.66374
12

Cis pospolity

Woziwoda 140 c 17.919053 53.663485
 

 

       
13

Dąb szypułkowy

Zielonka 162 j 17.935986 53.660180
14

Lipa drobnolistna - 5 egz.

Zielonka 183 b 17.935752
17.935923
17.936455
17.936103
17936175
53.652610
53.652577
53.652427
53.652462
53.652502
15

Dąb szypułkowy

Zielonka 179 a 17.981347 53.66832
16

Dab szypułkowy - 3 egz.

Zielonka 155 a 17.976040
17.975938
17.975410
53.671890
53.671897
53.672257
17

Lipa drobnolistna

Zielonka 163 k 17.933982 53.653593
18

Dąb szypułkowy

Zielonka 202 a 17.943842 53.64332