Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Racjonalne gospodarowanie zasobami leśnymi wymaga planowania wszystkich czynności wykonywanych w leśnictwie. Aby było to możliwe niezbędna jest inwentaryzacja i ocena stanu lasu oraz poznanie jego walorów przyrodniczych.

Celem prac inwentaryzacyjnych jest opracowanie dla nadleśnictwa zadań gospodarczych na okres 10 lat, przygotowywanych w tzw. planie urządzania lasu (PUL). Zajmuje się tym urządzanie lasu, poprzez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej lub inne firmy specjalizujące się w tej dziedzinie. Wykonawca planu musi wziąć pod uwagę wszystkie aspekty ekonomiczne,  przyrodnicze i społeczne prowadzenia gospodarki leśnej.

Plan urządzania lasu zawiera: opis lasów w tym warunków przyrodniczych i ekonomicznych, analizę gospodarki leśnej w minionym okresie, celów i zasad gospodarki w najbliższym dziesięcioleciu (określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi) oraz program ochrony przyrody. Po konsultacjach  społecznych jest  zatwierdzony przez  Ministra Środowiska.

Obecnie Nadleśnictwo Woziwoda jest w trakcie realizacji planu przygotowanego na okres 1.01.2018-31.12.2027.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzenia lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej