Wydawca treści Wydawca treści

Huragan stulecia

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez Polskę przeszła nawałnica, powodując ogromne straty w niemal 60-ciu nadleśnictwach, w tym w lasach pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Woziwoda.

Straty były bardzo duże: 9,8 mln. metrów szesć. połamanych i wywróconych drzew na 80 tys. hektarów powierzchni lasu. Tylko w Nadleśnictwie Woziwoda stwierdzono uszkodzenia drzewostanów (powierzchniowe i pojedyncze) na blisko 3 tys. ha, co stanowiło 20% powierzchni nadleśnictwa. Całkowitemu zniszczeniu uległo około 600 ha lasu. Najbardziej ucierpiały drzewostany położone w leśnictwach: Komorza, Woziwoda, Zielonka, Biała, Legbąd, Dąbki oraz Lipce. Na ich terenie uprzątnięto 250 tys. m3 drewna.

Wspominając huragan nie sposób pominąć kwestię destrukcyjnego oddziaływania tego żywiołu na najcenniejsze składniki przyrody naszych lasów. Klęska w znacznym stopniu dotknęła dwa rezerwaty przyrody – Dolinę Rzeki Brdy i Cisy nad Czerską Strugą oraz drzewostany nasienne, obszary Natura 2000, pomniki przyrody i wiele miejsc bytowania zwierząt. Do tego należy doliczyć straty w infrastrukturze turystycznej i edukacyjnej, w tym uszkodzone wiaty, tablice, ogrodzenia, wyposażenie miejsc postojowych oraz ścieżki edukacyjnej i sportowej. Przez kilka lat będą trwały prace nad odtworzeniem lasu i naprawą zniszczonych urządzeń, kolejne lata pielęgnacja nowego pokolenia lasu.

Podobna sytuacja w regionie miała miejsce w 2012 r. w Nadleśnictwie Trzebciny, gdzie silny wiatr pozostawił po sobie połamane i wywrócone drzewa na powierzchni 500 ha.