Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Woziwoda w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Bory Tucholskie"

Nadleśnictwo Woziwoda leży na północno - zachodnim skraju Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" i najbardziej, spośród tworzących go nadleśnictw, "wewnątrz" Borów Tucholskich.

W całości leży także na obszarze etnograficznym Borów Tucholskich (wg. Sychty), zamieszkałym przez grupę etniczną Borowiaków. Teren nadleśnictwa, pod względem fizjograficznym, bardzo dobrze charakteryzuje Bory Tucholskie jako jednostkę geograficzną i przyrodniczą. Także gęstość zaludnienia, rozmieszczenie i wielkość osad ludzkich oraz wsi, a także sieć dróg są porównywalne z całymi centralnymi Borami.

Leśne kompleksy promocyjne (LKP) to duże obszary lesne, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie" powołany został do życia 1 stycznia 1995 roku. Jest jednym z dwudziestu pięciu tego typu obszarów wyznaczonych w polskich lasach. W jego skład wchodzi 5 nadleśnictw, położonych w południowej części Borów Tucholskich: Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Tuchola i Woziwoda. Powierzchnia tego kompleksu przekracza 84 tys. ha. Położony jest w wielkopolsko-pomorskiej krainie przyrodniczo-leśnej.

Od chwili utworzenia LKP, Nadleśnictwu Woziwoda przypisano pełnienie wiodacej roli w edukacji lesnej. Z tego względu tutaj właśnie nastąpiła rozbudowa infrastruktury służącej temu celowi, co zaowocowało powstaniem centrum edukacyjnego, które tworzą obiekty, m.in: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo -Leśnej, Zielona Szkoła, ścieżka przyrodniczo-leśna, stodoła wystawowo - konferencyjna oraz powierzchne dydaktyczne w terenie w postaci zielonych klas oraz udostępnionych na cele edukacyjne i turystyczne rezerwatów.

Więcej informacji na ten temat dostępne na stronie: http://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/lesne-kompleksy-promocyjne