Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Woziwoda zarządza około 14 800 ha lasu. Sprawuje również nadzór nad 1413 ha lasów niepaństwowych.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, obejmuje tereny położone głównie w Krainie III (Wielkopolsko-Pomorskiej) oraz niewielkiej, południowej części Krainy I (Bałtyckiej).

Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie

Nadleśnictwo Woziwoda leży na północno - zachodnim skraju Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" i najbardziej, spośród tworzących go nadleśnictw, "wewnątrz" Borów Tucholskich.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.