Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo dydaktyczne

Nadleśnictwo Woziwoda jest jednym z dwóch nadleśnictw, na terenie których odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi

Prowadzącymi zajęcia, obok nauczycieli, są leśniczowie i podleśniczowie, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne. W ramach praktycznej nauki zawodu odbywają się jednodniowe zajęcia praktyczne oraz kilkunastodniowe praktyki zawodowe. Zajęcia praktyczne dotyczą uczniów klas drugich trzecich, którzy raz w tygodniu na terenie leśnictw, uczestniczą w różnorodnych pracach gospodarczych wykonywanych w lesie. Wiosną uczą się wykonywać prace z odnawiania lasu, zalesień, a na przełomie wiosny i lata zajęcia dotyczą pielęgnacji upraw leśnych i młodych drzewostanów. Zimą z kolei poświęcone są tematyce użytkowania surowca drzewnego.

Praktyczna nauka zawodu daje uczniom szansę na powiązanie wiedzy teoretycznej zdobywanej w szkole z praktycznym wykorzystaniem w codziennej pracy na stanowisku leśniczego. Umożliwia także połączenie wiedzy z różnych przedmiotów w logiczną całość. Dzięki praktykom w lesie uczniowie mogą również uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe, np. drwala operatora pilarki spalinowej.