Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Woziwoda wybuduje dostrzegalnię pożarową służącą do monitoringu wizyjnego, zakupi nowoczesny sprzęt do lokalizacji pożarów oraz doposaży Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny dzięki realizacji Projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Nadleśnictwo dydaktyczne

Nadleśnictwo Woziwoda jest jednym z dwóch nadleśnictw, na terenie których odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi

Huragan stulecia

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez Polskę przeszła nawałnica, powodując ogromne straty w niemal 60-ciu nadleśnictwach, w tym w lasach pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Woziwoda.