Wydawca treści Wydawca treści

Projekt "Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich"

Projekt "Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich"

Nadleśnictwo Woziwoda realizuje projekt pn. „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” w partnerstwie z Nadleśnictwem Tuchola, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz NINA (Norwegian Institute for Nature Research).Projekt jest realizowany ze znacznym dofinansowaniem otrzymanym od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ze środków budżetu państwa
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Nadleśnictwo Woziwoda wybuduje dostrzegalnię pożarową służącą do monitoringu wizyjnego, zakupi nowoczesny sprzęt do lokalizacji pożarów oraz doposaży Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny dzięki realizacji Projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”
Zakończyliśmy realizację projektów dotowanych ze środków zewnętrznych

Zakończyliśmy realizację projektów dotowanych ze środków zewnętrznych

Informujemy, że Nadleśnictwo Woziwoda zakończyło realizację dwóch projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego Edukacja ekologiczna 2019 -2020 oraz Programu priorytetowego Ochrona przyrody 2019-2020