Aktualności Aktualności

Powrót

O dostępności drewna opałowego...

O dostępności drewna opałowego...

W ostatnim czasie odczuwamy skutki wzrostu cen paliw grzewczych. Wiele osób, które do tej pory domowe gospodarstwa ogrzewały gazem lub produktami węglowymi rozważa powrót do drewna opałowego.

Drewno jest nie tylko ekologicznym źródłem ciepła, ale nadal jest atrakcyjne pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej  w porównaniu z węglem, olejem, gazem czy wykorzystaniem energii elektrycznej. Nie wszystkich jest stać na ogrzanie domów energią wyprodukowaną z ogniw fotowoltaicznych, ze względu na koszty instalacji. W obecnej sytuacji dynamicznych zmian cen paliw, niepewnością związaną z brakiem gwarancji stałości cen i zapewnienia ich dostaw (z powodu trwającej od ponad dwóch miesięcy wojny w Ukrainie), nadleśnictwa systematycznie otrzymują zapytania o możliwości nabycia drewna.


Udając się zatem do nadleśnictwa jaką ofertę możemy otrzymać?

Leśnicy prowadzą sprzedaż detaliczną drewna starając się zaspokoić popyt ze strony osób wykorzystujących drewno do celów grzewczych. O dostępność tego surowca pytają nie tylko mieszkańcy pobliskich miejscowości. Wiele przedmiejskich dużych osiedli posiada nadal domy wyposażone  w instalacje kominkowe. Klienci wybierają najczęściej drewno już przygotowane do użytku. Niektórzy własnoręcznie je pozyskują, po uzgodnieniu i spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz uiszczeniu opłaty (dotyczy to głównie tzw. gałęziówki). Taki surowiec jest dużo tańszy.

Należy cały czas mieć na względzie, że leśnicy pozyskując drzewa z lasu muszą się kierować zasadą gospodarności i wywiązać się ze sporządzonych wcześniej planów gospodarczych. Nie można wyciąć więcej niż przewiduje plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa. Las musi bowiem przetrwać dla przyszłych pokoleń.

Ze ściętych drzew wyrabiane jest drewno użytkowe zasilające wiele gałęzi przemysłu (np.: budownictwo, produkcję podłóg, mebli, płyt, papieru, opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych itd.). Drewno opałowe oznaczane w leśnictwie symbolem S4 (używanym w publikowanych na stronach internetowych cennikach) jest produktem odpadowym, powstającym wynikowo podczas wytwarzania lepszej jakości sortymentów drzewnych. W ostatnich latach tzw. opał stanowił około 5 procent rocznego planu pozyskania drewna w Nadleśnictwie Woziwoda. Nie każdemu klientowi sortyment ten możemy zatem zaoferować. W przypadku gdy spotkamy się z trudnościami z dostępem do tego produktu, w alternatywie mamy nabycie drewna użytkowego o symbolu S2A potoczne zwanego „papierówką”. Co prawda jest droższy, ale możemy się spodziewać, że prędzej będzie oczekiwał na nas w „leśnym magazynie”. 

Z kolei osoby dysponujące większą ilością wolnego czasu zachęcamy do korzystania z tzw. samowyrobu. Na powierzchniach leśnych, gdzie odbywała się ścinka drzew, w lesie pozostawiane są drzewne resztki po konarach drzew i wyrabianym surowcu. Drobniejsza cześć z nich pozostawiana jest do naturalnego rozkładu i zasila glebę leśną w cenne dla lasu składniki mineralne. Grubsze konary z kolei to potencjalna oferta na samodzielne przygotowanie opału. To też sposób na obniżenie kosztu zakupu drewna.

Samowyrób stanowi stałą ofertę ze strony nadleśnictw, która w ostatnich latach pomimo dostępności drzewnych odpadów (szczególnie po huraganie w 2017 roku) nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Nie możemy przy stale rosnącym zapotrzebowaniu społecznym na produkty drzewne traktować jednak lasu jako „fabryki drewna”. Jest bowiem miejscem bytowania rodzimej fauny i flory. Pozostawiane są w nim martwe drzewa oraz pozostałości po pracach gospodarczych. To celowe działanie leśników na rzecz zachowania bioróżnorodności środowiska leśnego. Część drewna pozostawionego w lesie nie może być więc przedmiotem handlu.

Zapraszamy do korzystania z oferty nadleśnictwa. Szczegółowe informacje oraz cenniki produktów drzewnych są zamieszczone na stronie internetowej nadleśnictwa. Informację na temat aktualnej dostępności drewna można uzyskać w nadleśnictwie pod numerem telefonu 52 3360 910  lub w poszczególnych leśnictwach.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż