Asset Publisher Asset Publisher

Historia leśnictw

 OBSADA LEŚNICTW W OKRESIE 1945-2019
 

1. Leśnictwo Dąbki
 

Leśnictwo Dąbki po II wojnie światowej podlegało Nadleśnictwu Twarożnica. Po jego likwidacji  zostało przekazane pod zarząd Nadleśnictwa Czersk. Od 1993 roku jest jednym z leśnictw Nadleśnictwa  Woziwoda. Osada leśnictwa została wybudowana w 1901 roku.

Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1. Karol Szmajda 05. 2018  

2.

Kiełpiński Klemens
01.04.1982
05. 2018
3.
Mania Czesław
16.04.1955
30.06.1982
4.
Kiedrowski Teofil
01.05.1947
15.04.1955
5.
Giza Romuald
05.04.1945
30.04.1947
 
2. Leśnictwo Lipce
 
Leśnictwo to podobnie jak Leśnictwo Dąbki po II wojnie światowej należało do Nadleśnictwa  Twarożnica, następnie Czersk i aktualnie Woziwoda.  Siedziba leśnictwa często się zmieniała. Początkowo był to budynek położony w oddziale leśnym 83. Po likwidacji Nadleśnictwa Twarożnica przeniesiono ją do siedziby zlikwidowanego nadleśnictwa (budynek z 1890 r.).
W latach 2003-2006 leśnictwo zostało zlikwidowane. Po jego reaktywacji siedzibę utworzono w budynku położonym w oddziale 51. W 2010 roku ponownie przeniesiono ją do dawnego  budynku Nadleśnictwa Twarożnica.
 
Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
Do
1.
Thiede Grzegorz
01.02.2006
 
2.
Okres likwidacji
01.08.2003
31.01.2006
3.
Włodarczyk Lucjan
01.05.1983
31.07.2003
4.
Thiede Grzegorz
01.06.1982
30.04.1983
5.
Lipiński Alfons
15.03.1961
30.11.1981
6.
Osowski Władysław
01.10.1948
30.06.1959
 
3. Leśnictwo Lipowa
 
Po II wojnie światowej leśnictwo podlegało Nadleśnictwu Lipowa, po jego likwidacji- Nadleśnictwu Twarożnica, następnie Czersk, a od 1993 roku należy do Nadleśnictwa Woziwoda. Siedziba leśnictwa do 2000 roku mieściła się w oddziale 245, później 252. Budynek został wybudowany w 1929 roku.
 
Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1. Wojnowski Artur 2018  
2.
Kwiatkowski Zdzisław
01.05.1977
2018
3.
Kwiatkowski Stanisław
01.04.1951
30.04.1977
4.
Zomkowski Jan
15.03.1945
19.12.1950
5.
Barczykowski Czesław
 brak danych
1945
 
4. Leśnictwo Różanek
 
Leśnictwo po II wojnie światowej należało do Nadleśnictwa Lipowa. Po likwidacji nadleśnictwa, od dnia 01.01.1971 r. przekazane zostało pod zarząd Nadleśnictwa Twarożnica. Dnia 01.01.1973 r. weszło w struktury Nadleśnictwa Czersk. Od stycznia 1993 roku z kolei znajduje się pod zarządem Nadleśnictwa Woziwoda. Siedziba leśnictwa została wybudowana w 1886 roku i znajduje się przy jeziorze Różanek, w oddziale leśnym 241. Po I wojnie światowej w latach 1927 r. -1939 r.  leśniczym był Wróblewski Ewald.
 
Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1.
Dejnowski Zenon
01.01.2008
nadal
2.
Okres likwidacji
01.01.2003
31.12.2007
3.
Dejnowski Zenon
01.02.1993
31.12.2002
4.
Okres likwidacji
01.01.1971
31.01.1993
4.
Jabłoński Bernard
01.02.1965
31.12.1970
5.
Wróblewski Ewald
15.03.1945
29.02.1964
 
     
 
5. Leśnictwo Ustronie
 
Leśnictwo to po II wojnie światowej należało do Nadleśnictwa Twarożnica. Po jego likwidacji, znalazło się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Czersk, od 1993 roku  Nadleśnictwa Woziwoda. Siedziba leśnictwa znajduje się w oddziale leśnym o numerze 3., przy szosie Czersk-Śliwice. Budynek leśnictwa wybudowano w 1905 roku. Przed  II wojną światową oraz w okresie wojennym- do 1945 roku leśniczym był Jankowski Emanuel. Aresztowany przez NKWD, zmarł w konwoju (wagonie towarowym) podczas deportacji do ZSRR w 1945 r. Syn jego Augustyn Jankowski był leśniczym Leśnictwa Wilcze Doły
 
 
Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
Do
1. Adam Pieczka 1.07.2019  
2.
Brunka Andrzej
01.11.1986
30.06.2019
3.
Kosiedowski Teodor
01.10.1967
31.10.1986
4.
Mauzolf Seweryn
01.10.1945
30.09.1967
5.
Jankowski Emanuel
 brak dokładnych danych
1945
 
 
 
 
 

6. Leśnictwo Wilcze Doły

Po 1945 r. leśnictwo podlegało zarządowi Nadleśnictwa Twarożnica, a po jego likwidacji przeszło do Nadleśnictwa Woziwoda. Początkowo nazwa leśnictwa brzmiała Wilczy Dół. Siedziba leśnictwa po wojnie znajdowała się w oddziale 131. W 1994 roku została przeniesiona do budynku znajdującego się w oddziale 272, wcześniejszej siedziby Leśnictwa Rosochatka, które zlikwidowano w 1972 roku. Budynek wybudowano w 1886 roku.  W okresie przedwojennym leśniczym była osoba o nazwisku Reja, niestety imienia nie udało się ustalić, natomiast w czasie II wojny światowej stanowisko to sprawowała osoba narodowości niemieckiej.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1.
Linda Krzysztof
01.05.2000
 
2.
Kuśmierowski Szczepan
01.10.1994
27.07.1999
3.
Wilkowski Zbigniew
01.10.1984
28.02.1994
4.
Kielbratowski Franciszek
01.01.1952
30.11.1978
5.
Jankowski Augustyn
18.01.1945
19.10.1951
 

7. Leśnictwo Zielony Dół

Leśnictwo to istniało już przed I wojną światową. Po II wojnie światowej należało do Nadleśnictwa Lipowa. Po likwidacji tego nadleśnictwa przeszło pod administrację Nadleśnictwa Twarożnica, następnie Czersk, a od 1993 roku należy do Nadleśnictwa Woziwoda. Siedziba leśnictwa została wybudowana w 1939 roku. Znajduje się przy szosie Czersk-Śliwice. Przed I wojną światową leśniczym była osoba o nazwisku Beisert, jego imienia nie udało się ustalić, został on zastrzelony w 1918 r. przez kłusownika Franza Kleinschmidta, zwanego „upiorem Borów Tucholskich”.


Kolejni przedwojenni leśniczowie to:

-  1918 r. do 1919 r. –  osoba o nazwisku Lieder ,

- od 1919 r. do około1929/1930 r. – osoba o nazwisku Hermaciński. Leśniczy został zamordowany w czasie okupacji,

- od około 1929/1930 r. do 1939 r. - Ratajczak Ludwik,

 

Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1. Koziński Tomasz 30.09.2018  
2.
Kiedrowski Wiesław
01.05.1996
30.09.2018
3.
Szymański Leszek
01.05.1977
30.04.1996
4.
Kwiatkowski Zdzisław
01.01.1976
30.04.1977
5.
Łożyński Alojzy
01.06.1962
31.12.1975
6.
Galikowski Bolesław
01.09.1960
11.10.1961
8.
Rek Franciszek
29.04.1945
31.05.1948
 
 
 
 
 

8. Leśnictwo Zwierzyniec

Leśnictwo po II wojnie światowej podlegało zarzadowi Nadleśnictwa Twarożnica, po jego likwidacji Nadleśnictwa Czersk. Od 1998 roku było jednym z leśnictw Nadleśnictwa Woziwoda, jednak w wyniku zmian restrukturyzacyjnych zostało zlikwidowane w 2002 r. Obecnie leśnictwo nie istnieje Siedziba leśnictwa znajdowała się w oddziale 128.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1.
Okres likwidacji
01.01.2003
nadal
2.
Maliszewski Mariusz
01.04.1998
31.12.2002
3.
Okres likwidacji
01.07.1969
31.03.1998
4.
Tomczak Mieczysław
01.08.1963
30.06.1969
5.
Toczkiewicz Kazimierz
15.03.1961
30.06.1963
6.
Lipiński Alfons
04.10.1948
14.03.1961
7.
Osowski Władysław
18.05.1945
30.09.1948
8.
Szymański
brak danych
brak danych
 
 
 
 
 
9. Leśnictwo Biała
 
Leśnictwo to po II wojnie światowej należało do Nadleśnictwa Woziwoda. Po jego likwidacji w 1972 r. przeszło pod zarząd Nadleśnictwa Tuchola, a od 1993 roku, po reaktywacji znów należy do Nadleśnictwa Woziwoda. Siedziba leśnictwa znajduje się w oddziale leśnym o numerze 176. Została wybudowana w 1900 roku. Przed II wojną światową leśniczym był Bielecki Witold.
 
Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1.
Kamiński Waldemar
01.01.1994
 
2.
Megger Edmund
01.09.1992
22.09.1993
3.
Pipowski Mieczysław
1965
31.08.1992
4.
Sójkowski Wiktor
 brak danych
 
5.
Misiak Kazimierz
 brak danych
 
6.
Kaczkowski Henryk
 brak danych
 
7.
Bielecki Witold
 brak danych
 
 
 
 
 
 
10. Leśnictwo Komorza
 
Po II wojnie światowej leśnictwo podlegało Nadleśnictwu Woziwoda. Po restrukturyzacji nadleśnictwa w 1972 r. przeszło pod zarząd Nadleśnictwa Tuchola. W 1993 r. powróciło w struktury Nadleśnictwa Woziwoda. Siedziba leśnictwa znajduje się w oddziale 239, w odległości 1 km od drogi wojewódzkiej 237 Tuchola- Czersk Budynek leśnictwa został wybudowany w 1965 roku, wcześniej leśnictwo to nie miało osady
 
Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
Do
1. Kaczmarek Łukasz 1.07.2018 nadal
2.
Kaczmarek Krzysztof
01.07.1984
30.06.2018
3.
Kaczmarek Janusz
01.01.1978
30.06.1984
4.
Kaczmarek Andrzej
01.04.1975
31.12.1977
5.
Kaczmarek Stanisław
1965
31.03.1975
6.
Glazer Wilhelm
03.03.1945
31.12.1963
 
 
 
 
 
11. Leśnictwo Legbąd
 
Leśnictwo to po II wojnie należało do Nadleśnictwa Woziwoda. Po jego likwidacji przeszło do Nadleśnictwa Tuchola, a od 1993 roku po reaktywacji znów należy do Nadleśnictwa Woziwoda. Siedziba leśnictwa znajduje się w oddziale 24. Budynek leśnictwa powstał w 1906 roku. W okresie przedwojennym od 1934 r. do 1935 r. leśniczym był Kaczmarczyk Tadeusz, od 1935 r. do 1942 r. Klapczyński Stanisław, później do zakończenia wojny stanowisko to sprawował leśniczy niemieckiego pochodzenia.
 
Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1.
Kwaśniewski Dariusz
01.02.2006
 
2.
Thiede Grzegorz
11.10.2002
31.01.2006
3.
Kwaśniewski Dariusz
01.04.1991
10.10.2002
4.
Łachut Mirosław
01.07.1988
31.03.1991
5.
Nyske Witold
10.09.1987
30.06.1988
6.
Klapczyński Czesław
01.03.1968
09.09.1987
7.
Klapczyński Stanisław
08.08.1946
31.12.1968
 
 
 
 
 

12. Leśnictwo Woziwoda

Leśnictwo to po II wojnie należało do Nadleśnictwa Woziwoda. Po likwidacji tego nadleśnictwa przeszło do Nadleśnictwa Tuchola, a od 1993 roku po reaktywacji znów należy do Nadleśnictwa Woziwoda. Siedziba leśnictwa znajduje się w oddziale 140. Budynek leśnictwa został wybudowany w 1916 roku W 1995 roku na terenie leśnictwa powstała dydaktyczna ścieżka przyrodniczo-leśna. Przebiega ona obok osady leśnictwa. Przed II wojną światowa do 1939 r. leśnictwem kierował Myśliwiec Franciszek, w czasie II wojny światowej leśniczy niemieckiego pochodzenia.

Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1.
Nyske Witold
01.04.1979
 
2.
Szala Jan
01.10.1968
31.03.1979
3.
Myśliwiec Franciszek
04.09.1945
31.07.1968
 

13. Leśnictwo Zielonka

Leśnictwo to po wojnie należało do Nadleśnictwa Woziwoda. Po likwidacji tego nadleśnictwa przeszło do Nadleśnictwa Tuchola, a od 1993 roku po reaktywacji znów należy do Nadleśnictwa Woziwoda. Siedziba leśnictwa znajduje się w oddziale 162. Budynek leśnictwa został wybudowany w 1897 roku. Przed II wojną światową i w czasie wojny leśniczym był Rozenthar Konrad. Zginął tragicznie- utonał w rzece Czerska Struga w okolicach miejscowości Łosiny podczas polowania około 1940 r. Po nim do 1945 r. leśnictwo prowadził niemiecki leśniczy o nazwisku Kucza.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1.
Wegner Mirosław
01.02.2006
 
2.
Okres likwidacji
01.01.2003
31.01.2006
3.
Wegner Mirosław
01.03.1999
31.12.2002
4.
Kaczmarek Henryk
01.11.1992
28.02.1999
5.
Kaczmarek Wiesław
01.06.1987
31.10.1992
6.
Nyske Witold
01.08.1986
31.05.1987
7.
Kukliński Ryszard
06.09.1982
31.07.1986
8.
Szwemin Adam
01.11.1981
05.09.1982
9.
Piątkowski Jan
01.06.1975
31.10.1981
10.
Dreżewski Wiktor
01.03.1950
03.05.1975
11.
Kolendo Wincenty
11.06.1945
26.02.1950
12.
Kucza
 brak informacji
 
13.
Rozenthar Konrad
 brak informacji
 
 
 
 
 

 

14. Leśnictwo Rosochatka

Leśnictwo to istniało już przed II wojną światową. Po II wojnie światowej leśnictwo to należało do Nadleśnictwa Lipowa. Po likwidacji tego nadleśnictwa przeszło do Nadleśnictwa Twarożnica. Leśnictwo to zostało zlikwidowane w 1972 roku. Od 01.10.1994 r. budynek tego leśnictwa stał się siedzibą Leśnictwa Wilcze Doły. Od około 1930r. do 23.08.1939 r.  leśniczym był Drzazgowski Czesław. W dniu 23.08.1939 r. został powołany do Wojska Polskiego i poległ na froncie 17.09.1939 r. W czasie II wojny światowej leśniczym była osoba narodowoścn Niemieckiej.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1.
Zrobek Edward
 brak danych
1972
 
 
 
 
 
15. Leśnictwo Barłogi
 
Leśnictwo to istniało już przed II wojną światową. Po wojnie światowej należało do Nadleśnictwa Woziwoda. i zostało zlikwidowane w 1972 roku. Osada leśnictwa mieściła się w oddziale 102.  Przed II wojną światową do 1939 r.  leśniczym był Urbański Władysław, od 1939 r. do 1945 r. - niemiecki leśniczy o nazwisku Klein.
 
Lp.

Nazwisko i imię

Leśniczy
od
do
1.
Ciemiński Witold
01.01.1955
31.12.1972
2.
Urbański Władysław
27.03.1945
30.11.1954
3.
Klein
1939
1945
4.
Urbański Władysław
 brak danych
1939
 
 
 
 
 
16. Leśnictwo Turowa
 

Leśnictwo to zostało utworzone około 1950 r. i należało do Nadleśnictwa Woziwoda. Likwidacja leśnictwa nastąpiła 31.10.1961 r. Leśnictwo to w tym czasie prowadził Gruźliński Franciszek.

 
17. Leśnictwo Brda
 

Leśnictwo to zostało utworzone około 1950 r. i należało do Nadleśnictwa Woziwoda. Likwidacja leśnictwa nastąpiła 31.09.1961 r. Leśnictwo prowadził Kuchta Alojzy.