Asset Publisher Asset Publisher

Zamówienie publiczne

Usługi lotnicze w zakresie inwentaryzacji i analizy zasobów przyrodniczych torfowisk występujących na obszarze Nadleśnictw Woziwoda i Tuchola

Zapraszamy do udziału w postępowaniu

W związku z trwającym procesem migracji strony BIP na platformę gov.pl Nadleśnictwo Woziwoda informuje, że na niniejszej stronie internetowej publikowane będą wszystkie informacje dotyczące trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.„Usługi lotnicze w zakresie inwentaryzacji i analizy zasobów przyrodniczych torfowisk występujących na obszarze Nadleśnictw Woziwoda i Tuchola”.

Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do udziału w postępowaniu publikowane będą poniżej.

Powyższe postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy JOSEPHINE pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/14445/summary

W toku postępowania otrzymalismy zapytania od oferentów.Odpowiedzi publikujemy poniżej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się poniżej w załącznikach